Skriva kontrakt

När man har hittat en köpare till bostaden man vill sälja och budet som intressenten har lagt fram känns rimligt, då är det dags för slutskedet i försäljningen. Ingen deal är sluten förrän båda parter har skrivit på köpeavtalet, som kontraktet heter. Man brukar vilja skriva på ett köpeavtal så fort som möjligt efter att budgivningen är klar, men de flesta köpare vill ha en godkänd besiktning av bostaden innan de signerar avtalet.

Handpenning

Inom tio dagar efter kontraktskrivningen ska en handpenning avläggas och den brukar ligga på cirka 10 procent av den totala köpesumman. Mäklaren brukar ta hand om handpenningen dels som säkerhet för både köpare och säljare av bostaden och dels för att mäklararvodet brukar dras från denna summa.

Undersökningsplikt och informationsskyldighet

Enligt regelverket så säljer man bostaden i det skick den är i vid när kontraktet skrivs på vilket är anledningen till varför de flesta köpare vill ha bostaden besiktigad av en yrkesman innan man skriver på ett köpeavtal. Ansvaret för undersökning av bostad ligger på köparen, men som säljare har man också en skyldighet att informera om allvarliga brister i bostaden som man känner till.

Vitvaror

Vitvaror och andra fastighetstillbehör ingår i bostaden som säljs om inget annat avtalas.

Energideklaration

En oberoende energiexpert ska tas in inför försäljningen av en bostad och ta fram en energikalkyl som visar hur mycket energi som bostad förbrukar per år. Mäklare brukar känna till vilka energiexperter som brukar anlitas men i annat fall är det bara att kontakta kommunen. När man säljer bostadsrätter så är det bostadsrättsföreningens uppgift att presentera en energideklaration.